વખત જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખત જોવો

  • 1

    કેટલા વાગ્યા છે એવી ખબર કાઢવી.

  • 2

    સમય કે સંજોગો જોવા.