વખત થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખત થવો

  • 1

    કોઈ કામને માટેનો નિયત સમય આવવો કે થવો.