વખની વેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખની વેલ

  • 1

    અતિ ઝેરીલો માણસ.