વખાણ ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખાણ ઊઠવું

  • 1

    કથાપ્રવચન પૂરું થવું.