વૈખાનસવ્રત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૈખાનસવ્રત

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાનપ્રસ્થને ઘટતું વ્રત.

  • 2

    વાનપ્રસ્થ્ય.