વખાનું માર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખાનું માર્યું

  • 1

    ભૂખમરો કે સંકટથી હણાયેલું-ધકેલાયેલું; દુખી થયેલું.