વખાર કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખાર કરવી

  • 1

    જથાબંધ માલ ભરવા-વેચવાની દુકાન કાઢવી.