વખો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખો પડવો

  • 1

    ખાવાનું ખૂટવું.