ગુજરાતી

માં વગની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વગ1વગુ2વેગ3વેગુ4વંગ5

વગ1

પુંલિંગ

 • 1

  વગવસીલો; વગ ને વસીલો; મોટાની સાથેનો સંબંધ, તેની ઓથને કુમક.

 • 2

  પક્ષ; તરફેણ.

 • 3

  જગા; સવડ.

 • 4

  તક; અવસર.

ગુજરાતી

માં વગની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વગ1વગુ2વેગ3વેગુ4વંગ5

વગુ2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  જથે; બાજુ.

મૂળ

જુઓ વગ

ગુજરાતી

માં વગની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વગ1વગુ2વેગ3વેગુ4વંગ5

વેગ3

પુંલિંગ

 • 1

  ગતિ; ઝડપ.

 • 2

  જુસ્સો; જોસ.

 • 3

  ચસકો; સણકો.

 • 4

  ત્રાસ; તાપ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વગની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વગ1વગુ2વેગ3વેગુ4વંગ5

વેગુ4

પુંલિંગ

 • 1

  મૂર્ખ; ઠોઠ.

મૂળ

સર૰ म. वेंग ( सं. व्यड्ग)

ગુજરાતી

માં વગની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વગ1વગુ2વેગ3વેગુ4વંગ5

વંગ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કલાઈ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વગવસીલો; વગ ને વસીલો; મોટાની સાથેનો સંબંધ, તેની ઓથને કુમક.

 • 2

  પક્ષ; તરફેણ.

 • 3

  જગા; સવડ.

 • 4

  તક; અવસર.

મૂળ

प्रा. वग्ग ( सं. वर्ग); સર૰ म. ( अ. वकअ ?)

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  બંગ-બંગાળ દેશ.

મૂળ

सं.