વગદાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગદાં કરવાં

  • 1

    ફાંફાં મારવાં; નકામું મથવું.