વગદાં વીણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગદાં વીણવાં

  • 1

    ફાંફાં મારવાં; નકામું મથવું.