વગર ભાડાની કોટડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગર ભાડાની કોટડી

  • 1

    કેદખાનું; જેલની કોટડી.