વેગળું બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેગળું બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ) રજસ્વલા થવું.