વગે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગે કરવું

  • 1

    ઠેકાણે પાડવું; યોગ્ય ઠેકાણે ગોઠવવું.