વગ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગ ચાલવી

  • 1

    વગની અસર થવી.