વગ પહોંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગ પહોંચવી

  • 1

    વગની અસર થવી.