વગે પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગે પાડવું

  • 1

    ઠેકાણે પાડવું; યોગ્ય ઠેકાણે ગોઠવવું.