વગે લગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગે લગાડવું

  • 1

    કોઈ પણ કામમાં લેવું; કામમાં લગાડવું.