વગ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગ લાગવી

  • 1

    વગની અસર થવી.