વઘારી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વઘારી ખાવું

  • 1

    નકામું રાખી મૂકવું.