વચકાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વચકાં પડવાં

  • 1

    વાંકાં પડવાં; વાંધા પડવા.