વેચાણસલામતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેચાણસલામતી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જાગીરદારે સલામી દાખલ ભરવાનું મહેસૂલ જ આપવું પડતું હોય તેવી (જમીન).