વેચી ખાય એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેચી ખાય એવું

  • 1

    ગાંજ્યું ન જાય-પત ન કરે એવું.