વજ્જર જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વજ્જર જેવું

  • 1

    ખૂબ કઠણ; અભેદ્ય.