વજન ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વજન ભરવું

  • 1

    વજન લાદવું.

  • 2

    વજન સમાવવું.