વજ્રની છાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વજ્રની છાતી

  • 1

    બીકની કે દયાની કશી લાગણી ન હોય એવી છાતી.