વટાળે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વટાળે એવું

  • 1

    મોંમાં થૂંકે એવું; સરસાઈમાં ચડે તેવું.