વટાવી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વટાવી ખાવું

  • 1

    ખોટી રીતે ખપમાં લેવું; છેતરી જવું.