ગુજરાતી

માં વુઠાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવું1વેઠાવું2વંઠાવું3

વુઠાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વૂઠવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં વુઠાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવું1વેઠાવું2વંઠાવું3

વેઠાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વેઠવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં વુઠાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વુઠાવું1વેઠાવું2વંઠાવું3

વંઠાવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વંઠવું'નું ભાવે.