વેઠ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઠ કાઢવી

  • 1

    કમને જેમ તેમ કામ કરવું.