વેઠ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઠ વાળવી

  • 1

    કમને જેમ તેમ કામ કરવું.