વડચકું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડચકું

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બચકું (વડચકું ભરવું).