વડારા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડારા કરવા

  • 1

    વડાઈની વાતો કરવી; શેખી મારવી.