વડી પાપડ વંઠી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડી પાપડ વંઠી જવાં

  • 1

    કામ બગડી જવું.