વડો નિશાળિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડો નિશાળિયો

  • 1

    વર્ગનો મુખ્ય કે પહેલો વિદ્યાર્થી.