વડો પ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડો પ્રધાન

  • 1

    રાજ્યનો સૌથી વડો પ્રધાન; 'પ્રાઇમ મિનિસ્ટર'.