વડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડું કરવું

  • 1

    (પુષ્ટિમાર્ગમાં) ઠાકોરજીને ધરાવેલું કે અર્પેલું લઈ લેવું.