વેઢા ગણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઢા ગણવા

  • 1

    વેઢા ગણી હિસાબ ગણવો.

  • 2

    આતુરતાથી રાહ જોવી.