વંઢી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વંઢી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વંડી; ખુલ્લી જમીનની આસપાસની નાની ભીંત.

 • 2

  મોટી વંડી.

 • 3

  તેના વડે આંતરેલું મોટું સ્થાન.

 • 4

  પોળ; શેરી (ચ.); વંડો.