વઢી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વઢી પડવું

  • 1

    તકરાર કે ટંટો થઈ જવો; લડવું.