વંઢો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વંઢો

પુંલિંગ

 • 1

  વંડી; ખુલ્લી જમીનની આસપાસની નાની ભીંત.

 • 2

  મોટી વંડી.

 • 3

  તેના વડે આંતરેલું મોટું સ્થાન.

 • 4

  પોળ; શેરી (ચ.); વંડો.

વેઢો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઢો

પુંલિંગ

 • 1

  આંગળી ઉપરનો સાંધા આગળનો કાપો.

 • 2

  લાકડાની ગાંઠ.

મૂળ

જુઓ વેઢ