વૈઢં ફાટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૈઢં ફાટવા

  • 1

    હાથપગની ચામડીમાં ચીરા પડવા.