વણછાઉ વનસ્પતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વણછાઉ વનસ્પતિ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    વણછામાં ઊગનારી વનસ્પતિ; 'સ્કાયોફાઇટ'.