વેણ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેણ રાખવું

  • 1

    કોઈનું કહ્યું માન્ય રાખવું.