વૃત્તિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૃત્તિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આજીવિકા પૂરતું (પગાર, શિષ્યવૃતિ ઇ૰) અપાય તે; 'સ્ટાઇપેન્ડ'.