વેંતમાં ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેંતમાં ફરવું

  • 1

    કાંઈ દાવ કે યુક્તિ ગોઠવવા અથવા કશા પ્રયોજનસર પ્રવૃત્તિ કરવી.