વેતર વંઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેતર વંઠવું

  • 1

    સુવાવડ બગડવી.

  • 2

    છોકરાંછૈયા વંઠવાં.