વેંત ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેંત ખાવો

  • 1

    લાગ ફાવવો.