વેંત બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેંત બેસવો

  • 1

    લાગ ફાવવો.