વેંત ભોંય ન સૂઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેંત ભોંય ન સૂઝવી

  • 1

    જરાય ગમ ન પડવી; મૂંઝવણમાંથી રસ્તો ન દેખાવો.